Advertisement
Czerwiec 2019
P W Ś C P S N
« Paź    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 • Przepuklina mosznowa u osób ciężko pracujących?

  3 lata ago
  Przepuklina brzuszna to dolegliwość bardzo często występująca u mężczyzn, zwłaszcza jeśli pracują oni fizycznie, narażając się na spory wysiłek. Do częstych dolegliwości należy przepuklina pachwinowa u mężczyzn, która stanowi aż 60 – 70% ogólnej liczby przepuklin brzusznych
 • Propozycje resortu zgodne z bankami.

  6 lat ago
  – Skorzystają na tym nie tylko instytucje finansowe, lecz także sami klienci – podkreśla Bolesław Meluch, doradca zarządu Związku Banków Polskich. Wyjaśnia, że długoterminowe kredyty hipoteczne, które są udzielane przez banki powinny być finansowane z długoterminowych źródeł, np. obligacji własnych banku czy depozytów które wynoszą powyżej dwóch lat. Xródłem takim moga być rachunki oszczędnościowe…
 • System alarmowy.

  6 lat ago
  domowego, alarmu, rodzaju

Termoizolacja mieszka�, Szczelne mieszkanie

Je�li zdecydujemy si� na termoizolacj� naszego mieszkania musimy wybra� odpowiednie materia�y, oraz poprawne docieplenie budynk�w. Materia� izolacyjny musi mie� jak najmniejszy wsp�czynnik przewodzenia ciep�a i nisk� przepuszczalno��, kt�ra zapobiega kondensacji pary wodnej.Mo�emy odnale�� te rzeczy w sprasowanym polistyrenie jest to styropian. Styropian jest w 100% odporny na wilgo� co pozwalaociepli� dom bez podejmowania zwi�kszonego ryzyka czy zawilgocenia �cian. Od tradycyjnych sypkich zapraw. Termoizolacja w przeci�tnym domu mo�eprzynie�� oszcz�dno�ci rz�du 160.000 HUF w skali rocznej. Z wydatk�w na energi� gospodarstwa domowego 60-70% idzie na ogrzewanie 10-15% idzie na ciep�� wod� 8-12% na ch�odzenie 10% to urz�dzenia elektryczne, oraz 2% na o�wietlenie.Jak wi�c stworzy� jak najbardziej szczelne mieszkanie bardzo wa�nym elementem ka�dego domu jest dach zapewnia nam ochron� przed pewnymi warunkami atmosferycznymi. Zanim przyst�pimy do pokrycia dachu powinnismy zainstalowa� izolacj�dachu mo�emy do nich zaliczy� wst�pne krycie, termoizolacja i paraizolacja. Bardzo wazne jest r�wniez dok�adne wykonanie ka�dej z warstw.Prace, kt�re zostana wykonane w niew�a�ciwy spos�b mo�e spowodowa�, �e wyb�r materia��w prowadzi do wy�szych rachunk�w za ogrzewanie, oraz problemy z wilgoci�. Projekt takiego dachu jest prowadzony w nast�puj�cy spos�b spos�b. Je�li chcemy by nasze mieszkanie by�o szczelne musimy spe�ni� 3 etapy tworzenia pokrycia dachowego. Dach, kt�ry mamy zamiar wykona� b�dzie najwy�szej jako�ci je�li zadbamy o w�a�ciw� konserwacj�.

Comments are closed.